New Layer New Layer En lösning från Biovisor ska innebära en förbättring, besparing och mervärde för både vårdtagare och vårdgivare. Vi engagerar oss i allt från ultraljudsdiagnostik och cancerutredningar till rehabilitering och äldrevård.

Idén om ett kreativt medicinteknikbolag med fokus på utvecklingsmöjligheter inom vården föddes efter ett förbättringsarbete som gjordes inom äldrevården i Östergötland. Sedan företaget grundades 2017 har vi kontinuerligt vidgat våra vyer för att tillhandahålla intelligenta och kreativa produkter där det finns ett starkt behov.Här finner du några exempel på våra medicinska lösningar. Kontakta oss gärna för mer information.
Vi utvecklar nya vårdlösningar genom
att utgå från problem vi stöter på
i den kliniska vardagen.

Ökad patientdelaktighet
Distansbedömning
Förbättrad dokumentation

Vårt digitala video-otoskop möjliggör distansundersökning, effektivare arbetssätt, snabbare behandling, förbättrad dokumentation samt en ökad patientdelaktighet.

Idén uppkom i samband med ett förbättringsprojekt på ett äldreboende i Region Öst. Äldre besväras ofta av vaxpropp och orsakar onödigt lidande, inte minst bland dementa. Vaxpropp är enkelt åtgärdat men får ibland stå tillbaka
p.g.a tidspress och prioritering.
Digitalt Video-Otoskop


Patientnära diagnostik
Snabb diagnos
Mobil undersökningsteknik

Biovisor är återförsäljare till Chison, en av de ledande ultraljudstillverkarna i världen.
Ultraljuds-utrustningen från Chison håller en hög bildkvalité, är konkurrenskraftigt
i pris och diagnostiken kan utföras där patienten befinner sig.

Chison har lagt ett stort arbete på att utveckla ultraljud med mycket hög bildkvalitet,
samtidigt som de är mycket enkla att använda tack vare ett intuitivt användargränssnitt.
Ultraljudsdiagnostik

Provsvar inom 3-10 minuter
Analys av bl.a. CRP, Troponin, NTproBNP, HbA1c
Låg provtagningskostnad

Med analysintrumentet Getein 1100 kan totalt 15 olika analyser testas med svar inom
3-15 minuter. Analysmetoden med immunoflourecensteknik möjliggör provsvar av de
viktigaste analyserna direkt på plats, vilket ger en snabbare handläggning av patienter
och kortare väntetider på akutmottagningen.

Den nya tekniken innebär också en stor kostnadsbesparing jämfört med traditionella
patientnära analyser. Analysinstrumentet lämpar sig väl även för provtagning inom
primärvård, akutmottagningar m.m.
Getein 1100
TOP
error: Content is protected !!